แสดงบัตรชม Disney on Ice รับส่วนลด 50%
เพียงแสดงบัตรชมการแสดง "The Wonderful World of Disney on Ice"
ที่ Sub-Zero Ice Skate Club รับส่วนลด 50% (ไม่รวมค่ารองเท้า)
วันนี้ - 2 เมษายน 2017
 • Pretty

  Por-Por Sopita Kanjanopard
  Por-Por Sopita Kanjanopard
  Por-Por Sopita Kanjanopard
  Por-Por Sopita Kanjanopard
 • DJ

  DJ BooTueng
  DJ BooTueng
 • Ice Skate Coach

  Tum Jaranpat Jaikra
  Tum Jaranpat Jaikra
  (Sub-Zero Ice Skate Club Chiang Mai)