แสดงบัตรชม Disney on Ice รับส่วนลด 50%
เพียงแสดงบัตรชมการแสดง "The Wonderful World of Disney on Ice"
ที่ Sub-Zero Ice Skate Club รับส่วนลด 50% (ไม่รวมค่ารองเท้า)
วันนี้ - 2 เมษายน 2017
 • Pretty

  Jampoon Oatchariya Aiemsanan
  Jampoon Oatchariya Aiemsanan
  Jampoon Oatchariya Aiemsanan
  Jampoon Oatchariya Aiemsanan
 • DJ

  DJ Kob
  DJ Kob
 • Ice Skate Coach

  Red Nutpakorn Siriaumporn
  Red Nutpakorn Siriaumporn
  (Sub-Zero Chiang Mai)