Black Friday Plus+
โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันศุกร์  150 บาท/90 นาที

เล่นไอซ์สเก็ตในราคาสุดพิเศษหลัง 6 โมงเย็นเป็นต้นไป พร้อมน้ำอัดลม 1 กระป๋อง

เฉพาะสาขา หาดใหญ่ เท่านั้น
 
ราคานี้รวมค่ารองเท้าแล้ว
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560
 • Pretty

  ออม แสงจันทร์ ชาคระธรรม
  ออม แสงจันทร์ ชาคระธรรม
  ออม แสงจันทร์ ชาคระธรรม
  ออม แสงจันทร์ ชาคระธรรม
 • DJ

  DJ Bally
  DJ Bally
 • Ice Skate Coach

  ณัฐพร สุขรำมิ
  ณัฐพร สุขรำมิ
  ชื่อเล่น : ปู