Black Friday Plus+
โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันศุกร์  200 บาท/90 นาที

เล่นไอซ์สเก็ตในราคาสุดพิเศษหลัง 6 โมงเย็นเป็นต้นไป พร้อมน้ำอัดลม 1 กระป๋อง

เฉพาะสาขา เชียงใหม่ 
 
ราคานี้รวมค่ารองเท้าแล้ว
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560
 • Pretty

  นุ่น ทัดดาว รักษาสุข
  นุ่น ทัดดาว รักษาสุข
  นุ่น ทัดดาว รักษาสุข
  นุ่น ทัดดาว รักษาสุข
 • DJ

  DJ Kob
  DJ Kob
 • Ice Skate Coach

  จอย กรพินธุ์ โกวิทางกูร
  จอย กรพินธุ์ โกวิทางกูร
  (Sub-Zero Ice Skate Club Chiang Mai)