ตั๋วหนังมีค่า ลด 50%
เงื่อนไขการร่วมสนุก :
1. ลูกค้าโรงหนังเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แสดงหางตั๋วเพื่อรับสิทธิ์เล่นโบว์ลิ่ง หรือ ร้องคาราโอเกะ หรือ ไอซ์สเก็ต ลด 50 % ทั้งใบเสร็จ
อาหาร เครื่องดื่ม และ รายการอื่นๆ ไม่ร่วมรายการ
2. หางตั๋วหนังต้องมีอายุนับจากวันที่ดู (ระบุในบัตร) ไม่เกิน 7 วัน เช่น ดูหนังวันที่ 1 เมษายน 2558

สาขาที่ร่วมรายการ : ทุกสาขา
  • Pretty

    แอ๋ม บุญฑิรา บุญจันทร์
    แอ๋ม บุญฑิรา บุญจันทร์
    แอ๋ม บุญฑิรา บุญจันทร์
    แอ๋ม บุญฑิรา บุญจันทร์
  • DJ

    DJ YoRin
    DJ YoRin
  • Ice Skate Coach

    แป๊ป พลท
    แป๊ป พลท