สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเอไอเอส
ระยะเวลาโปรโมชั่น  : 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559

Karaoke  กด *545*7#
- ลูกค้าเอไอเอส : ร้องคาราโอเกะชั่วโมงที่ 1 ราคาปกติ ชั่วโมงที่ 2 เป็นต้นไป ราคาพิเศษ 150 บาท
- ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด : ร้องคาราโอเกะ 1 ชม. ฟรี 1  ชม.

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์
- สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้นำรหัสมารับเท่านั้น โดยได้รับสิทธิ์ 1 คน / 1 ห้อง
- ไม่กำหนดโควต้ารวม สามารถมาใช้ได้ 1 สิทธิ์ / สัปดาห์ / หมายเลข / รหัส
- ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559
- สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ได้ที่เมเจอร์ โบว์ล และ บลูโอ ทุกสาขา
- สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าเอไอเอสที่มียอดค่าใช้โทรศัพท์เฉลี่ย 300 บาทต่อเดือนขึ้นไป
- สงวนสิทธิ์สำหรับห้องขนาด M , L  เท่านั้น
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • Pretty

  น้ำตาล กัญญาณัฐ กันตา
  น้ำตาล กัญญาณัฐ กันตา
  น้ำตาล กัญญาณัฐ กันตา
  น้ำตาล กัญญาณัฐ กันตา
 • DJ

  DJ Arm
  DJ Arm
 • Ice Skate Coach

  เรด ณัฐปกรณ์ ศิริอัมพร
  เรด ณัฐปกรณ์ ศิริอัมพร
  (Sub-Zero Ice Skate Club Chiang Mai)