สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเอไอเอส
ระยะเวลาโปรโมชั่น  : 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559

Bowling  กด *545*6#         
- ลูกค้าเอไอเอส : เกมที่ 1 ราคาปกติ เกมที่ 2 เป็นต้นไป ราคาพิเศษ 90 บาท   
- ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด : เล่นโบว์ 1 เกม ฟรี 1 เกม

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์
- สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้นำรหัสมารับเท่านั้น โดยได้รับสิทธิ์ 1 คน / 1 รหัส
- ไม่กำหนดโควต้ารวม สามารถมาใช้ได้ 1 สิทธิ์ / สัปดาห์ / หมายเลข / รหัส
- ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559
- สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าเอไอเอสที่มียอดค่าใช้โทรศัพท์เฉลี่ย 300 บาทต่อเดือนขึ้นไป
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ได้ที่เมเจอร์ โบว์ล และ บลูโอ ทุกสาขา
- ราคานี้ไม่รวมค่ารองเท้า
 • Pretty

  อิ๋ว พรพิมล ทัดเทียม
  อิ๋ว พรพิมล ทัดเทียม
  อิ๋ว พรพิมล ทัดเทียม
  อิ๋ว พรพิมล ทัดเทียม
 • DJ

  DJ Elle
  DJ Elle
 • Ice Skate Coach

  ลออร ทองเกตุ
  ลออร ทองเกตุ
  ชื่อเล่น : เอเชีย