อั้ม ณัฏฐ์ กัมพุกุล
(Sub-Zero Ice Skate Club Chiang Mai)
 ประวัติและประสบการณ์การเล่นไอซ์สเก็ต
- เล่นไอซ์สเก็ตมากกว่า 10 ปี
- ประสบการณ์การสอนมากกว่า 5 ปี
- เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน
  Asian Winter Game 1998 ณ
  Aomori ประเทศ ญี่ปุ่น
- ผ่านการอบรม Ice Hockey จาก สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย

Rate Weekday : 700 บาท/ชั่วโมง
Rate Weekend : 800 บาท/ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ 087-8973604
 E-mail : nutto_k@hotmail.co.uk
 • Pretty

  ออม แสงจันทร์ ชาคระธรรม
  ออม แสงจันทร์ ชาคระธรรม
  ออม แสงจันทร์ ชาคระธรรม
  ออม แสงจันทร์ ชาคระธรรม
 • DJ

  DJ JoEz
  DJ JoEz
 • Ice Skate Coach

  ตุ้ยนุ้ย สิทธิชัย ผาตินาวิน
  ตุ้ยนุ้ย สิทธิชัย ผาตินาวิน
  (Sub-Zero Ice Skate Club Chiang Mai)