จอย กรพินธุ์ โกวิทางกูร
(Sub-Zero Ice Skate Club Chiang Mai)
ประวัติและประสบการณ์การเล่นไอซ์สเก็ต
- ประสบการณ์เล่น Ice Skate ประเภท Figure มากกว่า 7 ปี
- ประสบการณ์การสอนมากกว่า 3 ปี
- เข้าร่วมแข่งขัน Skate Thailand ISU 2012 ได้รับ 1  เหรียญทอง
-  เข้าร่วมแข่งขัน Skate Asia ISI 2012  In Thailand @สำโรง แข่งขัน 5 โปรแกรม ได้รับ 5 เหรียญทอง
 เข้าร่วมแข่งขัน Skate Asia ISI 2013 In Malaysia แข่งขัน 2 โปรแกรมได้รับ 2 เหรียญทอง
 เข้าร่วมแข่งขัน Skate Asia ISI In Thailand 2013 ประเภททีม แข่งขัน 2 โปรแกรมได้รับ 2 เหรียญทอง
- ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน Skating Asia 2013 ส่งเด็กเข้าร่วมการแข่งขัน
  Skate Asia ISI 2012
  Skate BKK 2012
  Skate Asia ISI 2013

Rate Weekday : 1200 บาท/ชั่วโมง
Rate Weekend : 1300 บาท/ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ  094-7030999
Email : Joycheezeclub@gmail.com
 • Pretty

  แอนนี่ พิฐชญาณ์ โอฬารวัชรรัศมี
  แอนนี่ พิฐชญาณ์ โอฬารวัชรรัศมี
  แอนนี่ พิฐชญาณ์ โอฬารวัชรรัศมี
  แอนนี่ พิฐชญาณ์ โอฬารวัชรรัศมี
 • DJ

  DJ Kob
  DJ Kob
 • Ice Skate Coach

  แจม สริตา เดชสุวรรณ์
  แจม สริตา เดชสุวรรณ์
  (Sub-Zero Ice Skate Club Chiang Mai)