ภาพบรรยากาศการแข่งขัน Skate BKK 2013
 • Pretty

  ผึ้ง อุษณิษา เชื้อจันทรา
  ผึ้ง อุษณิษา เชื้อจันทรา
  ผึ้ง อุษณิษา เชื้อจันทรา
  ผึ้ง อุษณิษา เชื้อจันทรา
 • DJ

  DJ Helen
  DJ Helen
 • Ice Skate Coach

  เมธี สันติกิจ
  เมธี สันติกิจ
  ชื่อเล่น : เอก