โบว์ลิ่งการกุศล HRH Princess Chakri Sirindhorn’s Cup ''เพื่อแม่ 17''
ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์, รัสรินทร์ ชุมสาย ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิเฉลิมขวัญ ชุมสาย ณ อยุธยา และ ชัญญ์ญาณ์  ธำรงวินิจฉัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จำกัด ร่วมกันเป็นประธานจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล HRH Princess Chakri Sirindhorn’s Cup “เพื่อแม่ 17” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปเป็นทุนการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส ณ จังหวัดหนองคาย โดยมี ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา, ดร.จินดารัตน์ ชุมสาย ณ อยุธยา, เพ็ญสุภา คชเสนี, ทรงศักดิ์ สัตยาภักดีวงศ์ มาร่วมงานด้วย  ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล      สุขุมวิท-เอกมัย

 • Pretty

  ขนมจีน ธัญชนก ซิมา
  ขนมจีน ธัญชนก ซิมา
  ขนมจีน ธัญชนก ซิมา
  ขนมจีน ธัญชนก ซิมา
 • DJ

  DJ EonEon
  DJ EonEon
 • Ice Skate Coach

  ลิง เจิงแลว อาระยะ
  ลิง เจิงแลว อาระยะ
  (Sub-Zero Ice Skate Club Chiang Mai)