โบว์ลิ่งการกุศล สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย
พล.ต.ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง และทรงศักดิ์ สัตยาภักดีวงศ์ ได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ของนักศึกษาจิตวิทยาความมั่นคง รุ่น 114 โดยมี นำโชค โสมาภา ,ศลิษา เอี่ยมมะโนชญ์ และ ทัชชารตี ณ ระนองมาร่วมแข่งขันด้วย ที่บลูโอ ริทึม แอนด์ โบว์ล พารากอน ซีนีเพล็กซ์

 • Pretty

  จอย ศิวะพร ทองก้อนเบ้า
  จอย ศิวะพร ทองก้อนเบ้า
  จอย ศิวะพร ทองก้อนเบ้า
  จอย ศิวะพร ทองก้อนเบ้า
 • DJ

  DJ ChuChi
  DJ ChuChi
 • Ice Skate Coach

  อั้ม ณัฏฐ์ กัมพุกุล
  อั้ม ณัฏฐ์ กัมพุกุล
  (Sub-Zero Ice Skate Club Chiang Mai)