Thailand Bowling U-Challenge 2016

Thailand Bowling U-Challenge 2016
การแข่งขันโบว์ลิ่งระดับอุดมศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ครั้งที่ 9
ชิงถ้วยประธานถ้วยรางวัลจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
พร้อมทุนการศึกษารวมกว่า 200,000 บาท

การแข่งขันโบว์ลิ่งระดับอุดมศึกษาชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ และทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท

ประเภทการแข่งขัน  
ประเภทเดี่ยว ชาย – หญิง ทั่วไป
นักกีฬาระดับอุดมศึกษาที่สังกัดชมรม และ สมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย

ประเภทเดี่ยว ชาย - หญิง มือใหม่
นักกีฬาระดับอุดมศึกษาที่ไม่สังกัดชมรม และ สมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย

ใช้ House Ball หรือ ลูกโบว์ลิ่งของสนามแข่งขัน ในการแข่งขันเท่านั้น  

รอบคัดเลือก
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559  อบรมทักษะการโยนโบว์ลิ่งเบื้องต้น บลูโอ สาขา รังสิต
วันอาทิตย์ที่  2 ตุลาคม 2559 แข่งขันรอบคัดเลือก บลูโอ สาขา รังสิต

รอบชิงชนะเลิศ
วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 บลูโอ สาขา รังสิต

กติการอบคัดเลือก

ประเภททั่วไป ชาย หญิง
แข่งขันระบบแต้มจริง แข่งขัน 3 เกม แข่งขันแบบสลับเลนโยน
ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 15 อันดับแรก  เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ          
*** แต้มต่อสำหรับนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติที่มีรายชื่อในทำเนียบของสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย ชาย หญิง -15 คะแนนต่อเกม

ประเภทมือใหม่ ชาย หญิง
แข่งขันระบบแต้มจริง แข่งขัน 2 เกม แข่งขันแบบไม่สลับเลนโยน
ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 15 อันดับแรก  เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ          
*** ลูกโบว์ลิ่งที่ใช้โยนต้องเป็นลูกโบว์ลิ่งของสนามแข่งขันเท่านั้น

กติการอบชิงชนะเลิศ

ประเภททั่วไป ชาย หญิง
ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 15 อันดับแรก จากรอบคัดเลือก
แข่งขันระบบแต้มจริง แข่งขัน 3 เกม แข่งขันแบบสลับเลนโยน
 ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก  เข้าแข่งขันรอบ Step ladder
*** แต้มต่อสำหรับนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติที่มีรายชื่อในทำเนียบของสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย ชาย หญิง -15 คะแนนต่อเกม

ประเภทมือใหม่ ชาย หญิง
ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 15 อันดับแรกจากรอบคัดเลือก แข่งขันระบบแต้มจริง
แข่งขัน 3 เกม แข่งขันแบบไม่สลับเลนโยน
ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก  รับรางวัลตามอันดับ
*** ลูกโบว์ลิ่งที่ใช้โยนต้องเป็นลูกโบว์ลิ่งของสนามแข่งขันเท่านั้น

กติการอบชิงชนะเลิศ
รอบ Step Ladder ประเภททั่วไป ชาย หญิง
 ขั้นตอนที่ 1  อันดับ 3 – 5  ทำการแข่งขัน คนละ 1 เกม หาผู้ชนะ
 ขั้นตอนที่ 2  ผู้ชนะขั้นตอนที่ 1 ทำการแข่งขันกับนักกีฬาที่ได้อันดับที่ 2 คนละ 1 เกม หาผู้ชนะ
 รอบชิงชนะเลิศ ผู้ชนะขั้นตอนที่ 2 ทำการแข่งขันกับนักกีฬาที่ได้อันดับที่ 1 คนละ 1 เกม ผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าจะได้เป็นแชมป์  การแข่งขัน Thailand Bowling U-Challenge 2016
***  ในกรณีนักกีฬาอันดับ 1 แพ้ในเกมแรกให้มีการแข่งขันใหม่ในเกมที่ 2 ผู้ชนะในเกมที่ 2 จะได้เป็นแชมป์การแข่งขัน Thailand Bowling U-Challenge 2016 ***

กำหนดการ
Thailand Bowling U Challenge 2016 รอบคัดเลือก บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล สาขา รังสิต

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559  อบรมโบว์ลิ่งขั้นพื้นฐาน โดยโค้ชทีมชาติไทย (อบรมเฉพาะนักกีฬาประเภทมือใหม่)

13.00 – 13.30 ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม (ผู้อบรมรับเสื้อโครงการคนละ 1 ตัว)
13.30 – 14.00 พิธีกรกล่าวต้อนรับ ( ละลายพฤติกรรม )
14.00 – 16.30 การอบรมโบว์ลิ่งขั้นพื้นฐานโดย
                            คุณเพิ่มพูน ยะเกษม โค้ชทีมชาติไทย
                            คุณศิรพล  เกิดแก้ว  Bowling Trainer
16.30 – 17:00 จบการอบรมโบว์ลิ่ง / ถ่ายภาพร่วมกัน
                            ผู้บริหารจาก เมเจอร์ โบว์ล ฮิต สมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย
                            คุณเพิ่มพูน  ยะเกษม  โค้ชทีมชาติไทย
17.00                   จบงาน  


กำหนดการ
Thailand Bowling U Challenge 2016 รอบคัดเลือก บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล สาขา รังสิต  

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559  การแข่งขันรอบคัดเลือก ประเภทมือใหม่และทั่วไป

13.00 – 13.30 ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน (นักกีฬาประเภททั่วไปรับเสื้อโครงการคนละ 1 ตัว)
13.30 – 14.00 พิธีกรกล่าวต้อนรับ / ถ่ายภาพผู้เข้าแข่งขันร่วมกัน
14:00 – 16:30 ทำการแข่งขันรอบคัดเลือก
16:30 – 17:00 ประกาศผลการแข่งขัน / ถ่ายภาพร่วมกัน
                            ผู้บริหารจาก เมเจอร์ โบว์ล ฮิต สมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย
                            คุณเพิ่มพูน  ยะเกษม  โค้ชทีมชาติไทย
17.00                   จบงาน  


การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 บลู โอ สาขา รังสิต เวลา 11.00 – 17.00 น.

กำหนดการ
Thailand Bowling U Challenge 2016 รอบชิงชนะเลิศ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล สาขา รังสิต

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559  การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

11.00 – 11.15 ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
11.15 – 11.30 พิธีกรกล่าวต้อนรับ / ถ่ายภาพผู้เข้าแข่งขันร่วมกัน
11.30 – 14.00 ทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ รอบแรก
14.30 – 15.30 ทำการแข่งขันรอบ Step Ladder ขั้นตอนที่ 1 – 2
15.30 – 16.30 ทำการแข่งขันรอบ Step Ladder รอบชิงชนะเลิศ
16.30 – 17.00 พิธีมอบรางวัล / ถ่ายภาพร่วมกัน
                           ผู้บริหารจาก เมเจอร์ โบว์ล ฮิต สมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย
                           คุณเพิ่มพูน  ยะเกษม  โค้ชทีมชาติไทย
17.00           จบงาน  

ประเภทรางวัลรอบชิงชนะเลิศประเภทการแข่งขันโบว์ลิ่ง U-Challenge Bowling Championship 2016 (สนามบลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล รังสิต )

รุ่นโอเพ่นบุคคลชาย                                                                                                       
อันดับ 1 ถ้วยรางวัลพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
    - ทุนการศึกษา 15,000 บาท
    - Gold Card Bowling 100 games
    - Gift Set จากผู้สนับสนุน
อันดับ 2 ถ้วยรางวัลเกียรติยศจากคุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
    - ทุนการศึกษา  10,000 บาท
    - Gold Card Bowling 50 games
    - Gift Set จากผู้สนับสนุน
อันดับ 3 ถ้วยรางวัลเกียรติยศจากคุณสกล วรรณพงษ์ 
     ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย
    - ทุนการศึกษา 5,000 บาท
    - Gold Card Bowling 30 games
    - Gift Set จากผู้สนับสนุน    

ประเภทรางวัลรอบชิงชนะเลิศประเภทการแข่งขันโบว์ลิ่ง U-Challenge Bowling Championship 2016 (สนามบลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล รังสิต )

รุ่นโอเพ่นบุคคลหญิง                                                                                                       
อันดับ 1 ถ้วยรางวัลพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
    - ทุนการศึกษา 10,000 บาท
    - Gold Card Bowling 100 games
    - Gift Set จากผู้สนับสนุน
อันดับ 2 ถ้วยรางวัลเกียรติยศจากคุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
    - ทุนการศึกษา  7,000 บาท
    - Gold Card Bowling 50 games
    - Gift Set จากผู้สนับสนุน
อันดับ 3 ถ้วยรางวัลเกียรติยศจากคุณสกล วรรณพงษ์ 
     ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย
    - ทุนการศึกษา 4,000 บาท
    - Gold Card Bowling 30 games
    - Gift Set จากผู้สนับสนุน

ประเภทรางวัลรอบชิงชนะเลิศประเภทการแข่งขันโบว์ลิ่ง U-Challenge Bowling Championship 2016 (สนามบลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล รังสิต )

รุ่นมือใหม่บุคคลชาย                                                                                                        
อันดับ 1 ถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายกสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย
    - ทุนการศึกษา 10,000 บาท
    - Gold Card Bowling 100 games
    - Gift Set จากผู้สนับสนุน
อันดับ 2 ถ้วยรางวัลเกียรติยศจากบลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จำกัด
     - ทุนการศึกษา  8,000 บาท
    - Gold Card Bowling 50 games
    - Gift Set จากผู้สนับสนุน
อันดับ 3 ถ้วยรางวัลเกียรติยศจากทรูวิชั่นส์ 
     - ทุนการศึกษา 4,000 บาท
    - Gold Card Bowling 30 games
    - Gift Set จากผู้สนับสนุน    

ประเภทรางวัลรอบชิงชนะเลิศประเภทการแข่งขันโบว์ลิ่ง U-Challenge Bowling Championship 2016 (สนามบลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล รังสิต )

รุ่นมือใหม่บุคคลหญิง                                                                                                        
อันดับ 1 ถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายกสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย
    - ทุนการศึกษา 8,000 บาท
    - Gold Card Bowling 100 games
    - Gift Set จากผู้สนับสนุน
อันดับ 2 ถ้วยรางวัลเกียรติยศจากบลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จำกัด
     - ทุนการศึกษา  5,000 บาท
    - Gold Card Bowling 50 games
    - Gift Set จากผู้สนับสนุน
อันดับ 3 ถ้วยรางวัลเกียรติยศจากทรูวิชั่นส์ 
     - ทุนการศึกษา 3,000 บาท
    - Gold Card Bowling 30 games
    - Gift Set จากผู้สนับสนุน   
 • Pretty

  บี อินทิรา รักทอง
  บี อินทิรา รักทอง
  บี อินทิรา รักทอง
  บี อินทิรา รักทอง
 • DJ

  DJ YoRin
  DJ YoRin
 • Ice Skate Coach

  แมน สันติ ดวงคำ
  แมน สันติ ดวงคำ
  (Sub-Zero Ice Skate Club Chiang Mai)